FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Președintele

Președintele Filialei județene Olt a ACoR
Președintele Filialei Județene Olt