FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Vlădila

Comună membră ACoR din 31.05.2017

Prin HCL nr. 25 din 31.05.2017 comuna Vlădila a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Vlădila, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Vlădila, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru, tăiat de trei brâuri undate, de argint. În partea superioară se află două spice de grâu de aur, așezate stânga-dreapta, având între ele o ramură de salcâm, verde, așezată în pal. În partea inferioară se află un ciorchine de strugure, de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Fasciile ondulate reprezintă izvoarele naturale de pe raza localității. Spicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura. Ramura verde reprezintă pădurile de salcâm din zonă. Ciorchinele de strugure amintește de bogăția viticolă a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Marian TOCEA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariavladila.ro
 E-mail: contact@primariavladila.ro
 Telefon: +40 249 543 003