FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Vișina Nouă

Comună membră ACoR din 30.06.2017

Prin HCL nr. 15 din 30.06.2017 comuna Vișina Nouă a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Vișina Nouă, județul Olt

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Vișina Nouă se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, înconjurat de o bordură albastră. În câmp de argint, se află o vișină cu o frunză verde, poziționată în bară. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Vișina, ca simbol, denumește localitatea și reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, pomicultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Cristian ȚOL FLORIN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariavisinanoua.judetulolt.ro
 E-mail: primariavisinanoua@yahoo.com
 Telefon: +40 249 539 222