FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Verguleasa

Comună membră ACoR din 31.05.2017

Prin HCL nr. 24 din 31.05.2017 comuna Verguleasa a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Verguleasa, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Verguleasa, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară se află un mănunchi format din cinci spice de grâu, flancat de două ramuri de stejar de aur, compuse fiecare dintr-o frunză și două fructe, așezate cea din dreapta în bandă, cea din stânga în bară. În partea inferioară se află o sondă de argint, terasată negru. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele de grâu reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, agricultura. Ramurile de stejar evocă pădurile de stejar din zonă, precum şi stejarul secular vechi de peste 300 de ani aflat pe teritoriul comunei. Brâul undat reprezintă râul Olt. Sonda reprezintă industria petrolieră. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Valentin PICIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaverguleasa.judetulolt.ro
 E-mail: primaria2007@gmail.com
 Telefon: +40 249 468 327