FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Topana

Comună membră ACoR din 31.05.2017

Prin HCL nr. 14 din 31.05.2017 comuna Topana a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Topana face parte din zonele Munteniei care au fost intens locuite de daci. Pe valea Ciorâca au fost descoperite 61 de morminte datând din a doua jumătate a secolului al III-lea e.n. Mențiuni documentare despre Topana au fost făcute la sfârșitul secolului al XV-lea, respectiv în hrisoavele cancelariei domnitorului Radu cel Mare. Acesta a emis, la 13 iulie 1499, un hrisov în care este menționat "Driumul Topanei ce merge la Pitești". La rândul său, Radu de la Afumați, prin hrisoavele din 4 aprilie 1523 și 9 februarie 1524, reînnoiește dreptul de stăpânire al mânăstirii Argeș asupra satului Topana. Satul Topana, asemeni altor sate din împrejurimi, a rămas în stăpânire mânăstirească până la secularizarea din timpul Domnitorului Alexandru loan Cuza. Drumul Topanei a fost străbătut de pandurii lui Tudor Vladimirescu, la 1821. Locuitorii au receptat evenimentul și l-au conservat în creațiile folclorice. Evenimente istorice precum Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor și Războiul pentru Independență, au marcat de asemenea istoria comunei Topana, pe fronturile războiului din 1877 căzând la datorie și locuitori ai comunei.

Comuna Topana este situată în nordul județului Olt, la 70 de kilometri de Slatina și 45 de kilometri de Pitești. Comuna Topana cuprinde cinci sate: Ciorâca, Cândelești, Cojgărei, Topana și Ungureni.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Gheorghe BARBU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariatopanaolt.ro
 E-mail: secretar@primariatopanaolt.ro
 Telefon: +40 249 469 501