FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Șerbănești

Comună membră ACoR din 27.04.2007

Prin HCL nr. 15 din 27.04.2007 comuna Șerbănești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Mugurel-Leontin BREOI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaserbanesti.ro
 E-mail: contact@primariaserbanesti.ro
 Telefon: +40 249 484 001