FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Pleșoiu

Comună membră ACoR din 31.08.2012

Prin HCL nr. 15 din 31.08.2012 comuna Pleșoiu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Vechimea probabila a satului Pleșoiu și Arcești-Cot se poate considera din secolul al XIII-lea și începutul secolului al XIV-lea. Vechimea documentară o găsim la începutul secolului al XVI-lea. Primul document poartă data de 23 iunie 1512-1513, unde se vorbește despre Codrea și Drăcia din satul Pleșov (Arh. Stat, vol.I, pg.80).
Al doilea document cu data de 18 aprilie 1533, vorbește despre Codrea, Drăcia și Stan din Pleșov (Arh. Stat, vol. II, pg. 135). La data de 13 ianuarie 1587, găsim cuvântul Pleșoi în loc de Pleșov, în actul prin care Mihnea Turcitu Voievod, întărește vânzarea unei moșii lui Ion Postelnicu de la Arcești și semnează ca martori Vladu paharnic din Pleșoi (Arh. Stat, vol. IV, pg. 285).
În 1613, găsim un document mai clar unde se vorbește detaliat despre satul Pleșoi și oamenii de frunte din acest sat (Arh. Stat, fond M-rea Bistrița, pac.16, nr.2). Prin acest document Radu Voievod întărește lui Pârvu logofăt din Pleșoi ot sud Romanați, jumătate din moșia partea lui Constantin, fiul lui Izvoranul din satul Izvor.

Comuna Pleșoiu este situată la o distanță rutieră de 13 km față de orașul Slatina, municipiul reședință al județului Olt. Este străbătută de drumul național 64 pe direcția nord-sud, iar pe direcția NV-SE este străbătută de drumul județean 677, prin care se face legătura cu drumul național 65 și localitățile apropiate, Salcia și Slatina.
Transversal, prin comună trece pârâul Beica.
La nord, comuna Pleșoiu se învecinează cu Strejești, în nord-vest cu Cârlogani, la vest cu Morunglav, la sud cu Găneasa, iar în est este mărginită de comuna Curtișoara.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Pleșoiu, județul Olt

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Pleșoiu se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint. În partea superioară se află un mănunchi compus din 7 spice de grâu, legate cu o panglică de aur. În vârful scutului se află un bezanț de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Mănunchiul compus din 7 spice semnifică cele 7 sate și ocupația de bază a locuitorilor, agricultura. Brâul undat reprezintă pârâul Beica, iar bezanțul face referire la moneda geto-dacică de argint, descoperită pe teritoriul localității. Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Valeriu MĂNDESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaplesoiu.ro
 E-mail: primaria_plesoiuolt@yahoo.com
 Telefon: +40 249 474 121