FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Osica de Sus

Comună membră ACoR din 22.05.2017

Prin HCL nr. 20 din 22.05.2017 comuna Osica de Sus a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

În urma cercetărilor istorice putem deduce că în timpul ocupației romane, este posibil să fi existat aici o așezare stabilă, având în vedere că Osica de Sus este situată pe fostul drum roman ce mergea de la Dunăre spre defileul Oltului, și aflându-se la circa 7 km de fosta cetate Romula, care cuprindea 25 de sate, printre care este posibil ca și această comună să facă parte. Prima atestare documentară a satului Osica de Sus o întâlnim în perioada 1495-1508 într-un hrisov prin care domnitorul Radu cel Frumos dă jupanului Iariciul din Osica, a treia parte din moșia acestui sat. Satele care compun în prezent această comună, sunt și ele atestate prin diferite documente. Astfel avem: satul Vlăduleni este atestat în 1558, satul Greci în 1787, satul Ostrov este atestat odată cu biserica de aici, iar satul Tomeni este atestat în 1489.

Comuna Osica de Sus este situată în centrul județului Olt, la o distanță de 26 km de orașul Slatina și la 15 km de orașul Caracal. Comuna este așezată pe șoseaua națională Slatina-Caracal, iar calea ferată Piatra Olt-Caracal trece prin această comună. În documentele CFR (Căile Ferate Române), comuna se numește Vlăduleni. Din punct de vedere al așezării matematice pe glob, prin comună trece paralela de 44 grade, 15 minute, 06 secunde latitudine nordică, și meridianul de 24 grade, 22 minute, 30 secunde, longitudine estică. Socotit în kilometri în linie dreaptă, comuna se află la 9.828 km depărtare față de Ecuator; la 10.022 km față de Polul Nord și la 2.708 km față de Londra. Comuna este formată din satele: Vlăduleni cu 158 gospodării, Greci cu 367 gospodării (satul Greci a fost reședință de comună până în 1968), Osica de Sus cu 1017 gospodării, Ostrov cu 55 gospodării, Tomeni cu 104 gospodării.
Moșia comunei are o suprafață de 50 km². Se învecinează cu comunele: Brebenei, Coteana, Fălcoiu, Osica de Jos, Pârșcoveni și Brâncoveni. Din punct de vedere geografic, satul Osica de Sus și satul Vlăduleni, sunt situate pe interfluviul Olt-Olteț, în capătul terminal al acestuia, și pe terasa a II-a a celor două râuri. Aici se întâlnesc terasele celor două râuri. Satul Greci, Tomeni și Ostrov sunt situate pe terasa I a Oltului.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Gheorghe MANICEA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaosicadesus.ro
 E-mail: primar@primariaosicadesus.ro
 Telefon: +40 249 418 064