FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Oboga

Comună membră ACoR din 31.08.2017

Prin HCL nr. 31 din 31.08.2017 comuna Oboga a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Oboga este atestată documentar în anul 1590, iar cătunele de prin veacul al Xll-lea. Moșie a Buzeștilor în secolele XVI-XVII, Oboga o vom întâlni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în așezământul lui Matei Morunglavul și al soției sale Maria, când alături de moșiile închinate schitului Șerbănești-Vâlcea se număra și "Partea a treia din moșia Oboga Sud Romanați". Informațiile culese de la bătrânii comunei spun că Oboga a luat ființă pe vremea căpitanilor Buzești, deci pe la sfârșitul veacului al XVI-lea, în condițiile următoare: pe vatra Obogii de Mijloc era un luminiș mai mare în mijlocul pădurilor pe care atunci erau îmbinate. Aici se ținea târg mare de vite, unde după mai multe zile în șir strămoșii și negustorii își făceau bordeie pentru adăpost, unii statornicindu-se aici și punând bazele primelor locuințe ale comunei care a luat numele de Oboga de la Obor-târg de vite. Numele comunei este trecut în catagrafia regulamentară din 1831, plasa Oltețu de Sus sub denumirea de Obogua(Oboga), care are originea slavă.

Comuna Oboga este situată în partea de sud a României, în nord-vestul județului Olt, la inflexiunea piemontului Getic cu Câmpia Română, în partea dreaptă a râului 0lteţ, fiind scăldată de apele pârâurilor Călui și Căluieț, situată la intersecția paralelei 45 latitudine nordică cu meridianul 24 longitudine estică, la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord. Comuna Oboga se află situată în zona temperat continentală cu cele mai favorabile condiții climaterice pentru dezvoltarea vieții omenești.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Oboga, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Oboga, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un cap de bovină de argint, văzut din față. În partea superioară, în stânga, în câmp roșu, se află trei spice de grâu, de aur, dispuse în pal. În vârful scutului, în dreapta, în câmp roșu, se află un urcior de aur. În vârful scutului, în stânga, în câmp albastru, se află trei prune de argint, urmărind marginea scutului. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele de grâu, prunele, capul de bovină și urciorul reprezintă ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura, pomicultura, zootehnia și olăritul. Numărul spicelor de grâu și al prunelor semnifică numărul satelor ce compun localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Tudor MATEI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaoboga.ro
 E-mail: primariaoboga@yahoo.com
 Telefon: +40 249 450 284