FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Morunglav

Comună membră ACoR din 22.05.2017

Prin HCL nr. 21 din 22.05.2017 comuna Morunglav a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Morunglav este o comună cu adânci rezonanțe și implicații în trecut, deoarece reprezintă un simbol al trecerii peste veacuri, de la strămoșii noștri daci, la daco-romani și apoi la românii de astăzi. Satul Morunglav este pentru prima oară atestat documentar de hrisovul Vladului Voievod – Vlad Călugărul din anul 1489, 20 iunie, prin care se da “boierului si dregătorului domniei sale Milco Stolnicul mai multe pământuri”.
Toponimicul derivă din ”Morână – deal” și ”Glava – cap” cuvinte probabil de origine slavă, geneza fiind specificul geomorfologic ,”capetele de dealuri” aparținând platformei   Oltețului, care la sud de Morunglav se pierd în câmpie. Intrarea în localitate, dinspre S pe DJ 644 A este străjuită de capul dealului Iași, care se ridică brusc din lunca Oltețului.
În sat se știa că numele satului vine de la boierul  care a stăpânit această moșie, atestat pentru prima dată la Morânglavi în 1714 de hrisovul semnat de Ștefan Vodă Cantacuzino prin care volnicește pe Matei Morânglavul, fiul lui Dumitrașco, diacon, să umble în toată țara și unde va găsi ai lui țigani și rumâni, fie în sate domnești, bisericești, sau în orașe pribegiți, etc….să-i ia pe toți și să-i ducă la casa lui.
Documentul demonstrează clar că satul a avut acest nume cu mult înaintea venirii boierului pe această moșie .

Comuna Morunglav este situată în zona nord-vestică a județului Olt, la 38 km de municipiul Slatina, și la 12 km N de intersecția DN 65 cu Dj 644 A, având o distanță de 15 km, până în orașul Balș.
Localitatea este străbătută de cursul râului Olteț, care este limita spre vest si pârâul Barlui, care o traversează central, pe direcția N-S.
Teritoriul comunei Morunglav este situat la întretăierea paralelei de 44° si 30¨ cu meridianul de 24° si 7¨.
Teritoriul comunei este situat la limita dintre Piemontul (platforma) Oltețului, componentă a Piemontului Getic și Câmpia Română.
Comuna Morunglav are ca vecini:

  • la nord – comuna Laloșu, județul Vâlcea;
  • la est – comunele Cârlogani, Pleșoiu, Găneasa;
  • la sud – comuna Bobicești;
  • la vest – comunele Oboga, Iancu Jianu.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Nicolae CĂRĂMIZARU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariamorunglav.ro
 E-mail: contact@primariamorunglav.ro
 Telefon: +40 349 883 207