FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mihăești

Comună membră ACoR din 28.02.2019

Prin HCL nr. 16 din 28.02.2019 comuna Mihăești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Constantin DOBRIȚA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariamihaesti.judetulolt.ro
 E-mail: primariamihaesti_ot@yahoo.com
 Telefon: +40 249 488 373