FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Leleasca

Comună membră ACoR din 30.05.2017

Prin HCL nr. 23 din 30.05.2017 comuna Leleasca a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Vasilică SELESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primarialeleasca.ro
 E-mail: contact@primarialeleasca.ro
 Telefon: +40 249 469 502