FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Grojdibodu

Comună membră ACoR din 31.05.2017

Prin HCL nr. 40 din 31.05.2017 comuna Grojdibodu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Grojdibodu, județul Olt

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Grojdibodu se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, cu vârful undat de argint, având în mijloc o vacă de argint, flancată în partea superioară de câte un spic de grâu de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Vârful undat reprezintă fluviul Dunărea. Vaca și spicele de grâu semnifică ocupațiile de bază ale locuitorilor: zootehnia și agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Adrian-Viorel CĂPRIȚĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariagrojdibodu.ro
 E-mail: office@primariagrojdibodu.ro
 Telefon: +40 249 536 001