FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Gostavățu

Comună membră ACoR din 28.03.2007

Prin HCL nr. 14 din 28.03.2007 comuna Gostavățu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Gostavățu, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Gostavățu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie de aur formată din două rânduri de cărămizi rostuite negru, terminată în zece merloane și unsprezece creneluri înguste. În partea superioară, pe roșu, în centru se află cinci spice de grâu de aur, așezate în formă de evantai, iar în cantoanele șefului doi bezanți de aur. În partea inferioară, pe albastru, se află un brâu undat de argint poziționat în talpă, deasupra căruia se află un coif de aur având în partea de sus două cute bombate de formă triunghiulară și dispuse în pal, între care este o linie subțire, neagră, terminată jos cu un cerc mic; coiful este dotat cu apărători de urechi, iar deschiderea din față este de formă trapezoidală, cu baza mare în partea de sus. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele de grâu semnifică activitatea specifică zonei, agricultura. Bezanții evocă tezaurele monetare descoperite pe teritoriul localității, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei. Fascia crenelată face trimitere la castrul roman ale cărui ruine se află la Slăveni, sat aparținător comunei. Coiful face referire la coiful greco-iliric descoperit la Slăveni. Brâul undat reprezintă hidrografia localității – râul Olt. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Marius-Ștefan POPESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariagostavatu.ro
 E-mail: secretar@primariagostavatu.ro
 Telefon: +40 249 532 321