FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ghimpețeni

Comună membră ACoR din 29.12.2004

Prin HCL nr. 24 din 29.12.2004 comuna Ghimpețeni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ghimpețeni, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Ghimpețeni, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară, se află o bovină de argint. În vârful scutului, în dreapta, se află un snop de grâu de aur, așezat în bandă, iar la stânga, un pepene, așezat în bară. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Snopul de grâu, pepenele și bovina fac referire la ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura și creșterea animalelor. Brâul undat reprezintă râul Vedea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Dan-Constantin DOBRE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.ghimpeteni.ro
 E-mail: primaria@ghimpeteni.ro
 Telefon: +40 249 485 441