FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Gârcov

Comună membră ACoR din 30.05.2017

Prin HCL nr. 32 din 30.05.2017 comuna Gârcov a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Gârcov, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Gârcov, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată de argint. În partea superioară, în câmp albastru, se află două spice de grâu de aur, așezate în săritoare. În partea inferioară, în câmp albastru, se află un urs de argint limbat și armat roșu, ieșind din talpa scutului. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Fascia undată reprezintă fluviul Dunărea, care străbate zona. Spicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, precum și numărul satelor din comună. Ursul simbolizează bogăția cinegetică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Niculiță BOBONETE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariagarcov.ro
 E-mail: primariagarcov@yahoo.com
 Telefon: +40 249 519 501