FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Găneasa

Comună membră ACoR din 26.03.2019

Prin HCL nr. 15 din 26.03.2019 comuna Găneasa a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Găneasa, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Găneasa, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru, tăiat de 3 fascii undate, de argint. În partea superioară se află 3 spice de aur, iar în vârful scutului două spice de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele de grâu reprezintă cele 5 sate componente ale comunei. Cele 3 fascii undate semnifică pâraiele Voinești, Corneșu și Negrișoara, afluenți ai râului Oltișor. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Dumitru COSTEA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariaganeasa.ro
 E-mail: contact@primariaganeasa.ro
 Telefon: +40 249 436 171