FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Fălcoiu

Comună membră ACoR din 31.05.2017

Prin HCL nr. 18 din 31.05.2017 comuna Fălcoiu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Fălcoiu, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Fălcoiu, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru, tăiat de două fascii undate, de argint, în diagonală. În partea superioară, în stânga, se află un șoim de argint, privind spre dreapta. În vârful scutului, în dreapta, se află două spice de grâu, de aur, așezate în săritoare și o ramură de stejar cu cinci ghinde, dispusă în pal între spice, de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Fasciile undate fac trimitere la râul Olt și afluentul său, râul Oltețul, la confluența cărora se află localitatea. Șoimul de argint dă denumirea localității din latinescul falco, falconis = șoim. Ramura de stejar amintește de pădurile din zonă, iar cele cinci ghinde reprezintă numărul satelor din componenta comunei. Spicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Alexandru PETRIȘOR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacomuneifalcoiu.ro
 E-mail: primariafalcoiu@yahoo.com
 Telefon: +40 249 530 357