FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Drăghiceni

Comună membră ACoR din 30.05.2017

Prin HCL nr. 24 din 30.05.2017 comuna Drăghiceni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Satul Liiceni datează din anul 1540 fiind domn Mircea Ciobanu, satul de astăzi poarta numele de Liiceni după numele lui Liiceanu Fărcășanu băiatul lui Petre Fărcășanu, nepotul lui Tudor Roșu Fărcășanu, vornicul lui Pătrașcu cel Bun. Locul unde este așezat satul Liiceni a fost moșia dată de Mihai Viteazu, vornicul lui Tudor Fărcășanu ca semn de recunoștință pentru ajutorul ce i l-a dat cu populația din satul Fărcașele în luptele de la Stoienești și Putinei.

Comuna Drăghiceni, județul Olt, compusă din satele: Liiceni, Drăghiceni și Grozăvești este așezată în partea de est la 9 km de orașul Caracal și la sud - est 2.200 km de gara Grozăvești.
Ca formă de relief terenul comunei este străbătut de la vest la est de două văi și dealuri mai pronunțate: Valea Ruiului și Valea Săliștei. Solul acestei comune este de două categorii: în partea de nord sol argilos, iar în partea de sud sol negru cu structura mijlocie, clima comunei este clima continentală. 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Drăghiceni, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Drăghiceni, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un chevron de argint. În partea superioară, se află un bezant de aur la dextra și un mănunchi cu 3 spice de aur în senestra. În vârful scutului, se află o cruce treflată de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Bezantul (moneda) amintește tezaurul român, descoperit pe teritoriul localității. Mănunchiul de spice de grâu reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor care alcătuiesc comuna. Chevronul evocă bordeiul din localitate, construit în anul 1800 și devenit muzeu în anul 1949.Crucea treflată face referire la biserica zidită de Pătrașcu cel Bun, devenită monument istoric. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ovidiu-Florin FILIP

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariadraghiceni.ro
 E-mail: primariadraghiceniolt@yahoo.com
 Telefon: +40 349 505 119