FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dobroteasa

Comună membră ACoR din 15.02.2008

Prin HCL nr. 3 din 15.02.2008 comuna Dobroteasa a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Dobroteasa, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Dobroteasa, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, încărcat în câmp roșu cu o cruce treflată, cu brațul inferior mai lung, asuprind două spice de grâu așezate în bandă și, respectiv, în bară, cu câte o frunză pornind de la baza tulpinilor în sus și care se răsucesc în jos, în dreptul primelor boabe, și ale căror extremități se încrucișează în săritoare, totul de aur. Scutul are două șape albastre; cea din dextra este încărcată cu o viță-de-vie cu trei ciorchini de struguri, înfășurată pe un arc poziționat în pal, totul de aur; cea din senestra este încărcată cu un pom cu fructe de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele de grâu, vița-de-vie și pomul cu fructe fac referire la ocupațiile locuitorilor – agricultura, viticultura și pomicultura. Crucea evocă complexul bisericesc Sfântul Nicolae din localitate. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ion CRĂCIUNESCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariadobroteasa.ro
 E-mail: contact@primariadobroteasa.ro
 Telefon: +40 249 469 005