FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Dobrosloveni

Comună membră ACoR din 09.07.2018

Prin HCL nr. 49 din 09.07.2018 comuna Dobrosloveni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Dobrosloveni, județul Olt

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Dobrosloveni se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat, de argint. În partea superioară se află un cap de cerb întors ┬╛ spre dreapta, flancat în dreapta de o ramură de stejar, compusă din 9 frunze, așezată în bandă, iar în stânga de o ramură de gorun, compusă din 9 frunze, așezată în bară, totul de aur. În vârful scutului se află 5 spice de grâu legate în mănunchi cu o panglică, totul de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Capul de cerb, ramurile de stejar și de gorun simbolizează bogăția cinegetică și silvică a zonei. Mănunchiul de spice de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, iar numărul spicelor reprezintă numărul satelor componente ale localității. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe TUDORAȘCU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.dobrosloveni.ro
 E-mail: contact@dobrosloveni.ro
 Telefon: +40 249 530 210