FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Deveselu

Comună membră ACoR din 30.03.2007

Prin HCL nr. 14 din 30.03.2007 comuna Deveselu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Deveselu este atestată la 19 iunie 1537 printr-un document semnat de Radu Paisie domnitorul Țării Românești.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Deveselu, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Deveselu, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În dreapta, în câmp albastru, se află un buzdugan care se încrucișează cu o secure cu tăiș dublu, totul de argint. În stânga, în câmp argintiu, se află un stejar verde al cărui trunchi se evazează jos, mai pronunțat spre dextra. În vârful scutului, în câmp roșu, se află cinci spice de grâu de aur, așezate în evantai, având extremitățile inferioare ale celor de pe flancuri ușor curbate și acolate în partea de jos. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Securea și buzduganul amintesc că localitatea a fost sat domnesc pe vremea lui Mihai Viteazu. Stejarul reprezintă bogăția silvică a zonei. Spicele de grâu fac referire la ocupația de bază a locuitorilor, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ion ALIMAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariadeveselu.judetulolt.ro
 E-mail: primariadeveselu@yahoo.com
 Telefon: +40 249 510 560