FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Crâmpoia

Comună membră ACoR din 28.06.2018

Prin HCL nr. 21 din 28.06.2018 comuna Crâmpoia a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Crâmpoia este situată pe drumul județean 541 A Mihăiești - Potcoava, în partea central - estică a județului la o distanță de 40 km de orașul Slatina, reședința de județ și are o suprafață de 3856 ha, adică circa 39 kmp, ceea ce reprezintă 0,7 % din suprafața județului.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Crâmpoia, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Crâmpoia, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată. În partea superioară se află clădirea unei mori de apă, văzută 3/4 stânga (semiprofil), cu acoperiș în două ape, o ușă de intrare așezată frontal și două ferestre, una plasată deasupra ușii de intrare, alta pe latura vizibilă, spre stânga. Clădirea este din scânduri, așezate pe un brâu de piatră. Pe latura vizibilă se află roata de moară, cu spițe și pale, montată într-un suport de piatră, trapezoidal. Pe aceeași latură, în continuarea roții de moară, spre dreapta, este plasată o schelă de lemn, formată din șase stâlpi paraleli și contravântuiți, pe care este așezat scocul morii. Totul este de aur. În vârful scutului se află o foarfecă de argint, flancată de două spice de grâu, de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Moara reprezintă moara din localitate. Cele două spice de grâu simbolizează principala ocupație a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale localității. Foarfeca face trimitere la fabrica de confecții de pe teritoriul localității. Brâul undat simbolizează râurile Vedea și Dorofei, care străbat comuna. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ionel MIREA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacrimpoia.ro
 E-mail: primariacrampoiaolt@yahoo.com
 Telefon: +40 249 485 020