FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cezieni

Comună membră ACoR din 25.05.2017

Prin HCL nr. 23 din 25.05.2017 comuna Cezieni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cezieni, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Cezieni, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru, cu o fascie undată de argint, în diagonală. În partea superioară, în stânga, se află un pal de aur terminat în partea de sus cu un cap de cal. În vârful scutului, în dreapta, se află trei spice de grâu, de aur, așezate două în săritoare și cel de pe mijloc în pal. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Fascia undată reprezintă râul Teslui. Palul terminat cu cap de cal evocă Călușul, dans tradițional în zonă. Spicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor reprezintă numărul satelor componente ale comunei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Dănuț GUȘATU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacezieni.ro
 E-mail: contact@primariacezieni.ro
 Telefon: +40 249 510 102