FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cârlogani

Comună membră ACoR din 28.02.2019

Prin HCL nr. 9 din 28.02.2019 comuna Cârlogani a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cârlogani, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Cârlogani, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu de argint. În partea superioară se află cinci ciorchini de struguri de aur, dispuși 3 : 2, având fiecare câte două frunze de viță-de-vie. În vârful scutului se află cinci spice de grâu de aur, dispuse în evantai, având extremitățile inferioare unite. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Spicele și ciorchinii simbolizează ocupațiile specifice zonei, agricultura și viticultura, iar numărul spicelor sau ciorchinilor indică numărul satelor componente ale comunei. Brâul undat reprezintă pârâul Beica, care străbate localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ionel VĂDUVA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariacarlogani.ro
 E-mail: primaria@primariacarlogani.ro
 Telefon: +40 249 474 611