FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Brâncoveni

Comună membră ACoR din 28.06.2018

Prin HCL nr. 26 din 28.06.2018 comuna Brâncoveni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Voievodul Țării Românești Matei Basarab s-a născut în localitatea Brâncoveni, din actuala comună Brâncoveni, Olt, în anul 1580. Tot aici s-a născut, în 1654, voievodul Constantin Brâncoveanu.
Denumirea satului Brâncoveni provine într-o versiune, de la toponimul „Valea Brâncului” aflată la 2 km vest de sat. „Moșia” împreună cu satul Brâncoveni după o legendă locală, toponimul și-ar afla obârșia în numele purtat de primul țăran așezat aici moșul Branco, fapt ce ar putea fi confirmat și de nominația Valea Brâncului.

Comuna Brâncoveni este alcătuită din satele: Brâncoveni, Margheni, Ociogi, Văleni. La 3 km sud se afla valul de pământ cu scop de apărare „Brazda lui Novac".
Are o suprafață de 39,7 km² intre paralelele 44° 18′ si 44° 20′ 15″ latitudine nordică și meridianele 24° 18′ și 24° 21′, longitudine estică, pe treapta a II-a a Oltului.

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Ion CHEROIU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariabrancoveni.ro
 E-mail: pcb@primariabrancoveni.ro
 Telefon: +40 249 708 500