FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bobicești

Comună membră ACoR din 06.01.2006

Prin HCL nr. 2 din 06.01.2006 comuna Bobicești a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

,,În anul 1783, egumenul mănăstirii Bistrița, se plângea ispravnicilor județului Romanați de locuitorii ,,ce șăd pe moșiia Bobiceștilor, plasa Oltului, ce fac stricăciune pe moșiia sfintei mănăstiri cu vitele lor, atâta la bucate cât și la livezi, și în toți anii ne fac stricăciune și nici nu dau suhat și nu să părăsăsc de pe moșie”.
În februarie 1865, patru locuitori, chiriași ai moșiei Bobicești (partea lui Mihai Ionițoaia), și anume: Șerban Barbu, Radu Florea, Dinu Țăpurin și Stan Cioropin, se plângeau Prefecturii de Romanați de proprietarul care acționa pentru a-i scoate din moșie și a fi împroprietăriți pe moșia Morunglav: ,,…am dat toate datoriile proprietății deplin până acum…, ne-a mâncat sângele nostru și al părinților noștri; de când neam pomenit în proprietatea d-lui, am pus pometuri, am făcut locuri de muncă cu toporul și târnăcoape și acum muncește să ne gonească numai cu trupurile, să rămâie d-lui toată munca noastră”, arătând că proprietarul ,,s-a înțeles cu comisarul și ne-a scris de comuna Morunglav, ca să ne strămută-ne acolo”.

Comuna Bobicești este așezată în partea de vest a județului Olt, la intersecția paralelei de 44 grade 23` 18`` latitudine Nordică cu meridianul de 24 grade 08` 45`` longitudine Estică, la contactul dintre Podișul Getic (respectiv Platforma Oltețului) la nord și Câmpia Română (Câmpia Romanaților sau a Caracalului) la sud, la o altitudine de circa 150 m .
Față de orașul Slatina - reședință a județului Olt, comuna Bobicești se află situată la o distanță de cca 25 km, iar față de orașul Craiova - reședință a județului Dolj, se află la aproximativ 30 km. Cel mai apropiat oraș de comuna Bobicești este orașul Balș, situat la circa 6 km distanță din centrul comunei.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Bobicești, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Bobicești, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În câmp albastru se află un ciorchine de strugure, de aur, înconjurat de opt frunze de stejar, de aur, plasate în giron. În partea superioară, șeful de argint este ondulat. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Ciorchinele de strugure face referire la ocupația locuitorilor din zonă, viticultura. Numărul frunzelor de stejar semnifică numărul satelor ce intră în componența comunei și amintește de fondul forestier predominant al zonei. Șeful ondulat simbolizează râul Olteț. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ilie CHITEZ

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PRIM-VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Olt a Asociației Comunelor din România

Date de contact: