FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bârza

Comună membră ACoR din 28.08.2017

Prin HCL nr. 61 din 28.08.2017 comuna Bârza a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Bârza, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Bârza, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie de argint. În câmp albastru, atât în partea superioară, cât și în vârful scutului, se află câte un snop de spice de grâu, de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Fascia reprezintă pâraiele Gengea și Bîrlui, care străbat localitatea. Snopurile de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, precum și numărul satelor componente ale comunei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ion ANUȚA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariabirzaolt.ro
 E-mail: contact@primariabirzaolt.ro
 Telefon: +40 249 451 620