FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bărăști

Comună membră ACoR din 05.04.2011

Prin HCL nr. 16 din 05.04.2011 comuna Bărăști a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Bărăști, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Bărăști, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie ondulată de argint. În partea superioară se află un mănunchi de opt spice de grâu de aur. În vârful scutului se află două ramuri de salcâm verzi cu flori de argint care se intersectează la extremitățile inferioare, având deasupra trei prune de aur cu trei frunze din același metal. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Mănunchiul de spice reprezintă ocupația de bază, agricultura, iar numărul spicelor indică numărul satelor componente ale comunei. Fascia ondulată simbolizează râul Cotmeana. Prunele și ramurile de salcâm reprezintă bogăția pomicolă și silvică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Augustin PREDEL

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariabarastiolt.ro
 E-mail: contact@primariabarastiolt.ro
 Telefon: +40 249 463 575