FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bălteni

Comună membră ACoR din 31.05.2017

Prin HCL nr. 34 din 31.05.2017 comuna Bălteni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Bălteni, județul Olt

Descrierea stemei:
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Bălteni se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, cu vârful undat de argint, având deasupra un cap de berbec de argint, sub care se află două ramuri de stejar, de aur, încrucișate în partea de jos. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Vârful undat dă denumirea localității. Capul de berbec și ramurile de stejar simbolizează creșterea animalelor și bogăția cinegetică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Tudor MARINEAȚA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariabalteni.ro
 E-mail: contact@primariabalteni.ro
 Telefon: +40 249 481 600