FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Băbiciu

Comună membră ACoR din 29.01.2009

Prin HCL nr. 5 din 29.01.2009 comuna Băbiciu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Băbiciu, județul Olt

Descrierea stemei:
Stema comunei Băbiciu, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o bandă undată de argint. În partea superioară, în câmp albastru, se află o roată de apă de argint, ieşind din apă. În partea inferioară, în câmp albastru, se află un spic de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate:
Banda undată reprezintă râul Olt care străbate zona. Roata de apă semnifică hidrocentrala din zonă. Spicul de grâu simbolizează principala ocupație de bază, agricultura. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Florea NEGRILĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: www.primariababiciu.ro
 E-mail: contact@primariababiciu.ro
 Telefon: +40 249 532 033