FILIALA JUDEȚEANĂ OLT
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Adunarea Generală a Filialei județene Olt a Asociației Comunelor din Romania și a reprezentanților parteneri

Se convoacă Adunarea Generală a Filialei județene Olt a Asociației Comunelor din Romania și a reprezentanților parteneri în sistem de cooperare privind activitatea de audit public intern în ședința ordinară, vineri, 26 februarie 2021 la ora 11:00, în județul Olt, Municipiul Slatina, str. Crișan 31L – Capitol Events Hall.
(2) Convocarea prevăzută la alin. (1) vizează, cu precădere:
1.Aprobarea raportului de activitate al Filialei Județene Olt a Asociației Comunelor din Romania pentru anii 2019 si 2020;
Inițiator: Gheorghe-Florin TIUTIU – Președinte;
2.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020 si 2021 al Filialei Județene Olt a Asociației Comunelor din Romania;
Inițiator: Gheorghe-Florin TIUTIU – Președinte;
3.Aprobarea bilanțului contabil pentru anii 2019 si 2020;
Inițiator: Gheorghe-Florin TIUTIU – Președinte; 
4.Prezentarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020 desfășurată la nivelul Unităților Administrativ-Teritoriale membre ale acordului de cooperare din cadrul Direcției de Audit Public Intern Înființată la nivelul Filialei județene Olt a A.Co.R..
Inițiator: Dan-Ionuț RAICEA – Director- DAPI;